-:- ให้โลกเป็นสีชมพู -:-

Mark Hurd: วินัยของการได้รับสิ่งที่ทำ

ผู้นำอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อฉันคือมาระโก Hurd เขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ Hewlett-Packard, บริษัทที่ฉันกำลังทำงานอยู่ในยุคของศตวรรษ เครื่องหมายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม เขาเป็นบุคคลที่มีความแข็งแรงอยู่ในการดำเนินการขับรถอย่างมีพลัง เครื่องหมายสอนให้ฉันมีวินัยในการได้รับสิ่งที่ทำ เขาส่งผลกำไรที่เพิ่มขึ้นสำหรับ HP เป็นเวลา 22 ตรงในไตรมาส-โดยไม่พลาดหนึ่งเดียว นั่นคือ 22 ไตรมาสในแถว-และราคาหุ้นมากกว่าสองเท่า!