-:- ให้โลกเป็นสีชมพู -:-

ละลายเสมหะ แก้เจ็บคอด้วยดอกลำเจียก

ลำเจียก มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นไม้พุ่ม แตกลำต้นเป็นกอใหญ่ สูงประมาณ 4-6 เมตร มีรากอากาศโผล่ออกมาจากโคนต้น ใบเรียวแหลม ยาวและหนา ขอบใบเป็นจัก มีหนามแหลม ใต้ท้องใบมีแกนกลาง ลักษณะคล้ายใบสับปะรด ดอกโผล่ออกจากกลางลำต้น ดอกเริ่มบานเวลาเย็นและมีกลิ่นหอมฉุน ขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอหรือแยกหน่อ ต้องกาความชื้นและน้ำในปริมาณที่มาก ชอบขึ้นตามริมน้ำ หรือใกล้แหล่งน้ำขึ้นดีในดินอุดมสมบูรณ์ ร่วนซุย หรือดินเหนียวปนทรายอุ้มน้ำ ลำเจียกมองผิวเผินแล้วจะคล้ายกับต้นการะเกด ชื่อก็จะเรียกเหมือนกัน เพราะบางพื้นที่ก็จะเรียกต้นการะเกดว่า ลำเจียกหนู บางพื้นที่จะเรียกต้นลำเจียกว่าปะหนัน หรือรันจวญ